Visitation​

Før visitationsmøde fremsendes visitationsmateriale

Relevante sagsakter, beskrivelser og undersøgelser af barnet/unge. Dette kan være psykologiske udredninger, §50 undersøgelser, skolebeskrivelser, eller andet relevant materiale, der beskriver barnet og dennes problemstillinger. Med udgangspunkt i en grundig socialfaglig gennemgang og vurdering af barnets særlige behov, forudsætninger og ressourcer til at gennemgå en faglig og personlig udvikling. Ledelsen på Solstrålen vil tage stilling til, om det er en opgave stedet kan varetage.

Forvisitationsmøde

Vurderes det, at det enkelte barn passer ind i børnegruppen, afholdes der almindeligvis et møde med den anbringende myndighed.

Visitationsmøde

Når der er enighed om, at Solstrålen er det rigtige sted for barnet aftales et visitationsmøde.

I visitationsmødet deltager den unge, forældrene, anbringende myndigheder, ledere og kontaktperson fra Solstrålen, og eventuelt tidligere kontaktpersoner, psykologer m.m.

Beslutning

Der aftales gensidig betænkningstid før den unge og forældrene træffer endelig beslutning (ofte 1-3 dage). Den unge og forældrene er altid velkomne til at kontakte Solstrålen i betænkningstiden, for yderligere information og afklaring. Anbringelseskontrakten skal være underskrevet af alle parter og skolegangen være aftalt og godkendt før indflytningen.​

Pædagogisk opholdssted

Flovtvej 54

6100 Haderslev​

Telefon: 74 58 55 55

E-mail: solstraalen@flovt.com

Forstander: Thomas Brix, tlf: 30 58 24 64

Stedfortræder: Lene Klinkowsky

tlf: 60 13 52 99