Vision​

​Vi vil være Danmarks bedste opholdssted. Derfor tilstræber vi hele tiden at dygtiggøre os inden for alle parametre. Igennem familielignende rammer

tilstræber vi at skabe et barndomshjem for børn og unge, der kan vokse op i trygge rammer, omgivet af indlevende og engagerede voksne,

der har forståelse for, og kan rumme det enkelte barn.

Det er vigtigt at skabe de rammer, som gør det muligt for det enkelte barn/den enkelte unge at udvikle sig i fællesskabet på Solstrålen samt ude i samfundet generelt.

Derfor er pædagogikken også tilpasset hvert enkelt individ under hensyntagen til de fælles pligter i huset, såsom madlavning, tøjvask, oprydning, rengøring m.m., som alle deltager i – ligesom i ethvert hjem.

Efteruddannelse af personale

​For at opretholde et højt professionelt niveau i det pædagogiske arbejde, hvilket er en forudsætning for at kunne hjælpe børnene/de unge bedst muligt, sørger vi hele tiden for at dygtiggøre os.

Derfor lægger vi stor vægt på supervision og efteruddannelse af hele personalet, da alle skal have redskaberne til at støtte og styrke børnene/de unge på bedste vis samt være i stand til at møde og håndtere de udfordringer, der opstår.

Sådan opnår vi vores vision

​Med henblik på at opnå ovenstående vision, benytter vi på opholdsstedet følgende metoder:

• Anerkendende og tydelig kommunikation i det daglige samvær med barnet/den unge.

• En aktiv hverdag med sund kost, motion og udeliv er en forudsætning, hvis barnet/den unge skal kunne udvikle sig.

• En vifte af muligheder for at kunne skabe sig et socialt netværk og venner uden for opholdsstedet – eksempelvis gennem kammerater, skole eller foreningsliv.

• Et åbent, forpligtende og konstruktivt samarbejde med forældre søskende og andre pårørende, hvor det pædagogiske personale har den forstående og vedholdende kraft.

• Et tæt samarbejde med skole og senere uddannelsessteder, så barnet/den unges potentialer understøttes, samt at overgangen til et voksenliv uden for opholdsstedet bliver en god oplevelse og en reel mulighed.

• Halvårlige justeringer af pædagogiske handleplaner for det enkelte barn/den unge samt halvårlige statusrapporter/evaluering af det pædagogiske arbejde.

Pædagogisk opholdssted

Flovtvej 54

6100 Haderslev​

Telefon: 74 58 55 55

E-mail: solstraalen@flovt.com

Forstander: Thomas Brix, tlf: 30 58 24 64

Stedfortræder: Lene Klinkowsky

tlf: 60 13 52 99