Målsætning​

For at skabe de ideelle og trygge familielignende rammer, som børn og unge kan udvikle sig i, ønsker vi på Solstrålen at skabe et ”barndomshjem”. Derfor tilstræber vi en vis spredning i aldersgruppen, som det også er tilfældet i en søskendeflok.

Da de børn og unge, der bor på Solstrålen, som regel kæmper med indre kaos, er det vigtigt at give dem en struktureret og voksenstyret hverdag, hvor de oplever et stabilt, varmt og tæt engagement fra de ansatte. Vi ønsker at give børnene/de unge nogle trygge, forudsigelige og omsorgsfulde rammer, hvori de kan udvikle egen identitet og selvtillid i et fagligt gennemtænkt miljø.

Fastholdelse af motivation

​Motivation er altafgørende for at kunne fortsætte en udvikling, hvorfor vi målrettet arbejder med de unges selvfølelse og kropsbevidsthed. Det er især vigtigt for at fastholde motivationen hos de unge gennem teenageårene, hvor der sker mange ting både fysisk og psykisk.

Via løbende udviklingssamtaler skaber vi sammen med den unge et realistisk billede af opvækstvilkår, familiesituation, udviklingspotentialer samt mulige fremtidsplaner.

Værdier hos den unge

​Vi lægger vægt på gennem dagligdagssituationer at udvikle de unges sociale forståelse, således de lærer om konstruktiv konfliktløsning, at være demokratisk indstillet og følelsen af dit og mit, både hvad angår følelser og materielle ting.

Med en forudsigelig og genkendelig hverdag, der blandt andet involverer madlavning, rengøring m.m., bliver de unge klædt på til at blive selvstændige individer, der kan fungere i en dagligdag. Derfor arbejder vi ud fra følgende mål:

• At tilrettelægge en pædagogisk hverdag, der med udgangspunkt i det enkelte barn/den unges ressourcer og behov støtter og styrker ham/hende.

• At barnet/den unge opnår indsigt i og forståelse for egen situation og formåen.

• At barnet/den unge udvikler selvstændighed og muligheder for at mestre egen situation og dagligdagens udfordringer.​

Pædagogisk opholdssted

Flovtvej 54

6100 Haderslev​

Telefon: 74 58 55 55

E-mail: solstraalen@flovt.com

Forstander: Thomas Brix, tlf: 30 58 24 64

Stedfortræder: Lene Klinkowsky

tlf: 60 13 52 99