Indhold i tilbuddet​

​Igennem familielignende rammer ønsker vi at skabe et ”barndomshjem”.

Derfor tilstræber vi en vis spredning i aldersgruppen, hvilket også er tilfældet i en søskendeflok.

Igennem stabil og synlig voksenkontakt samt et fagligt gennemtænkt miljø, gives der de unge mulighed for at udvikle egen identitet og selvtillid. For at skabe ro til at arbejde med indre kaos, oplever de unge en struktureret og voksenstyret hverdag, med et varmt og tæt engagement fra de ansatte.

Der arbejdes målrettet med de unges selvfølelse og kropsbevidsthed for at fastholde motivationen igennem teenageårene.

Via udviklingssamtaler skabes et realistisk billede af opvækstvilkår, familiesituation, udviklingspotientaler samt mulige fremtidsplaner.​

Vi arbejder i dagligdagssituationer med de unges sociale forståelse og lægger vægt på empati, ærlighed, gavmildhed, omsorg og humor. Vi prøver at lære de unge konstuktiv konfliktløsning, være demokratisk indstillet samt lære dem følesen af dit og mit, både materielt og følelsesmæssigt.

Den daglige rytme er forudsigelig og genkendelig, Det forventes at den unge deltager i daglige gøremål - såsom madlavning, rengøring , m.m.​

Pædagogisk opholdssted

Flovtvej 54

6100 Haderslev​

Telefon: 74 58 55 55

E-mail: solstraalen@flovt.com

Forstander: Thomas Brix, tlf: 30 58 24 64

Stedfortræder: Lene Klinkowsky

tlf: 60 13 52 99